REGULAMIN


REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ “KOMNATA 52”

Właścicielem strony internetowej “KOMNATA 52” - która pełni funkcję witryny sklepu stacjonarnego - jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “ESD” s.c Ewa i Stanisław Dzięcioł. NIP: 7140001960, REGON: 430519692, 21-100 Lubartów, Łucka kol. 126A.
Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli.
1. Klient to osoba fizycznma, prawna dokonująca zakupu towaru za pośrednictwem Strony internetowej “KOMNATA 52”
2. Dostęp do strony “KOMNATA52” odbywa się bez konieczniści rejestracji i logowania.
3. Zamówienie towaru odbywa się drogą mailową i telefoniczną podaną na w/w stronie.
4. Ceny i metody płatności:
Ceny towaru podawane są w Polskich złotych i zawierają podatek VAT. Klient za zakupiony towar może osobiście zapłacić gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na nr konta: 44 1020 3206 0000 8902 0004 9288. Możliwe są raty.
5. Dostawa i koszty dostawy:
a) odbiór osobisty
b) transport własny
c) przesyłka kurierska w ciągu trzech dni od daty zamówienia towaru
6. Uprawnienia odstąpienia od umowy - reklamacja towaru:
Strona internetowa “KOMNATA 52” funkcjonuje jako witryna sklepu stacjonarnego i umożliwia zakup towarów ze śladami użytkowania, oraz towarów kwalifikujących się do renowacji, których wady opisane są na stronie produktu/towaru.

Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów każdy klient ma prawo zwrotu towaru bez podawania przyczyny do 14 dni od zakupu towaru. Koszt zwrotu ponosi klient. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru podczas transportu klient w obecności dostawcy sporządza opis uszkodzonego towaru (zdjęcia), powiadamia nas telefonicznie i odsyła zakupiony towar wraz z oświadczeniem i podpisem dostawcy, dołącza dowód zakupu i wysyła na adres PPHU “ESD” s.c Ewa i Stanisław Dzięcioł, 21-100 Lubartów, Łucka kol. 126A.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania strony internetowej “KOMNATA 52” jako witryny sklepu stacjonarnego prosimy i zalecamy, aby korzystanie z niej odbywało się w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium RP, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.
W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne właściwe przepisy prawa RP.