OGÓLNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem i właścicielem strony internetowej "KOMNATA 52" jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “ESD” s.c. Ewa i Stanisław Dzięcioł, 21-100 Lubartów, Łucka kol. 126A, NIP: 7140001960, Regon: 430519692.
Niniejsza polityka prywatności została opracowana na potrzeby określenia zasad przetwarzania danych osobowych klientów w związku z korzystaniem z zakupu towaru za pośrednictwem strony.
Została sporządzona zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi informacji w przypadku zbierania danych od osoby/firmy, której dane dotyczą-określonymi w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych “RODO”. 
- dane osobowe są to informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej/firmy;
- administrator danych osobowych jest to podmiot który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem. 

1. Cel przetwarzania danych osobowych i obowiązek podania danych.
Celem przetwarzania danych osobowych klientów jest możliwe wystawianie Faktury VAT-marża na zamówiony towar, oraz (na życzenie klienta) dostarczenie w/w za pośrednictwem firmy spedycyjnej pod wskazany adres klienta.
2. Odbiorcy danych osobowych klienta.
Odbiorcami danych osobowych klienta sa firmy spedycyjne które wykonują usługę dostarczenia towaru pod wskazany adres a także personel administratora t.j. pracownicy, księgowa.
3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przez bezwględnie obowiązujące przepisy prawa dla potrzeb rachunkowych, w przypadku wystawienia faktury. Gdy sprzedaż towaru odbywa się bez wystawienia Faktury, okres ten trwa do zakończenia transakcji.
4. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. W kwestiach spornych klientowi przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorczego jakim jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.